HOME
壽險
健康險
醫療險
退休
意外險
儲蓄
保障
保險
保德信
保險商品
保險產品
勾選商品 :

退休/累積資產

享積金變額年金保險

 • 委託帳戶  專家穩健代操
 • 彈性動用  免收提領費用
 • 加值回饋  累積帳戶價值
 • 身故給付
  身故給付
 • 年金給付
  年金給付

享富變額年金保險

 • 優質退休規劃
 • 委託操作
 • 特別加值金
 • 身故給付
  身故給付
 • 年金給付
  年金給付